WordPress: RSS Feed

Một trang web có thể là nguồn cung cấp dữ liệu của mình cho các trang khác lấy về. Dữ liệu được cung cấp dưới định dạng XML, bao gồm tiêu đề, tác giả, ngày tháng của tin, có thể gồm cả tóm tắt của nội dung tin (RSS Feed).

Mô đun lấy thông tin (RSS Feed Reader) phân tích dữ liệu trong file XML và chọn lựa hiển thị thông tin gì tùy ý, trình bày theo cách nào tùy ý, thường là tiêu đề bài viết dưới dạng một liên kết đến bài viết đó.

Đường link RSS Feed có thể do chủ sở hữu trang nguồn cung cấp hay do robot bên Feed Reader dò tìm.

Continue reading

Comments Off on WordPress: RSS Feed

Filed under Software

RPi 4: Boot từ ổ đĩa GPT

EEPROM được thiết kế cho partition FAT của ổ đĩa MBR.

Với những ổ đĩa dung lượng lớn hơn 3TB thì phải dùng phân vùng GPT. Khi đó để boot từ partition FAT của ổ đĩa này phải dùng chút thủ thuật.

Trước hết dùng gdisk để chia đĩa, mặc định dùng kiểu phân vùng GPT, trong đó dành một phân vùng boot khoảng 200MB.

Sau đó chuyển phân vùng boot thành phân vùng lai (Hibrid partition table), xem bài Boot từ ổ đĩa GPT

Sao chép các file khởi động /boot vào phân vùng boot, / vào phân vùng rootfs từ SD Card như bài RPi 4: Boot from USB

Cuối cùng, tháo SD card và khởi động lại.

Continue reading

Comments Off on RPi 4: Boot từ ổ đĩa GPT

Filed under Software

Nginx: root và alias

Sử dụng chỉ dẫn root ở đâu?

Thông thường chỉ dẫn root đặt trong khối server và location. Đặt chỉ dẫn root trong khối server làm cho chỉ dẫn root có hiệu lực trên tất cả các khối location trong cùng một khối server.

Thí dụ

server {
  server_name example.com;
  listen 80;
 
  index index.html;
  root /var/www/example.com;
 
  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
 
  location ^~ /images {
    root /var/www/static;
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}
Continue reading

Comments Off on Nginx: root và alias

Filed under Software

RPi 4 8GB RAM có gì mới?

Raspberry Pi Foundation vừa ra thêm phiên bản 8GB cho RPi 4.

Không có gì mới về phần cứng, ngoại trừ RAM 8GB và bộ phận quản lý nguồn được thiết kế lại để nuôi 8GB RAM.

Về phần mềm, hệ điều hành đổi tên từ Raspbian thành Raspberry Pi OS, thêm phiên bản 64bit beta.

Continue reading

Comments Off on RPi 4 8GB RAM có gì mới?

Filed under Software

RPi 4: Không thể boot khi cập nhật EEPROM

Sau khi chạy lệnh cập nhật sau đây, eeprom có bản cập nhật 2020-05-27

sudo apt update
sudo apt full-upgrade -y
ls /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-*

Lập trình lại EEPROM với firmware mới

sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-2020-05-27.bin

Sau đó khởi động lại thì RPi không boot từ USB được. Nguyên nhân là các file *.elf*.dat/boot không tương thích.

Continue reading

Comments Off on RPi 4: Không thể boot khi cập nhật EEPROM

Filed under Software

Nginx: WordPress trên thư mục con

Giả sử chúng ta có domain mydomain.com dùng cho website đặt tại /mnt/www và chúng ta muốn có WordPress đặt tại /mnt/www/blog và được truy cập qua link https://mydomain.com/blog

Trước hết, tải về wordpress và giải nén vào /mnt/www/blog.

Khi đó, đường link https://mydomain.com/blog khả dụng nhưng WordPress chưa thể hoạt động đúng, ít nhất là bị lỗi permalink. Tuy nhiên không phải cần sửa cấu hình WordPress mà là sửa cấu hình Nginx.

Continue reading

Comments Off on Nginx: WordPress trên thư mục con

Filed under Software

RPi 4: Thêm nút tắt/mở

EEPROM phiên bản 2020-05-15 đặt mặc định WAKE_ON_GPIO=1

Khi đó, sudo halt (shutdown) sẽ đưa RPi 4 vào trạng thái tiêu thụ điện ít nhất nhưng vẫn nhận biết một số thành phần trên board mạch, như GPIO.

Nối đất GPIO 3 (pin 5) sẽ khiến RPi khởi động (boot).

Continue reading

Comments Off on RPi 4: Thêm nút tắt/mở

Filed under Software

RPi 4: Boot config và recovery

Trên RPi 4, có thể xem cấu hình hiện tại trong EEPROM bằng câu lệnh

vcgencmd bootloader_config

Các tham số trên đều có thể thay đổi.

Các bước là trích ra đoạn cấu hình từ bootloader, sửa đổi tham số tùy nhu cầu, chèn lại vào file bootloader, rồi lập trình lại EEPROM. Cuối cùng reboot RPi để cấu hình mới có hiệu lực.

Continue reading

Comments Off on RPi 4: Boot config và recovery

Filed under Software

RPi 4: Boot from USB

RPi 4 đã có thể boot từ USB rất ổn định từ firmware pieeprom-2020-05-15

1. Chuẩn bị

 • SD Card đã được flash OS Raspbian
 • USB Flash /SSD /HDD cũng đã được flash OS Raspbian

Trước tiên là khởi động bằng SD Card, update EEPROM trên board mạch RPi và các file hệ thống trên /boot. Sau đó chép vài file hệ thống mới cập nhật sang USB Flash /SSD /HDD. Cuối cùng lấy SD Card ra khỏi RPi và khởi động lại chỉ với USB Flash /SSD /HDD

Continue reading

Comments Off on RPi 4: Boot from USB

Filed under Software

NO_PUBKEY: không thể update Raspbian

Continue reading

Comments Off on NO_PUBKEY: không thể update Raspbian

Filed under Software